Diensten
StenVi Advies faciliteert organisaties in het ontwikkelen en realiseren van hun bedrijfsstrategie. Wij ondersteunen uw organisatie bij het versterken van de relaties met hun stakeholders en kunnen u adviseren en begeleiden bij al uw vraagstukken over transparantie en positionering van uw organisatie, professionalisering en rendementsverbetering, milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsomstandigheden en duurzaamheid.
Voor meer informatie maak een keuze uit onderstaande aandachtsgebieden:Strategie, visie en positionering
Een steeds hogere prijsdruk, toenemende eisen van belanghebbenden, steeds minder onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie en een toenemende regeldruk zijn voor veel ondernemers bekende factoren. Hoe geeft u binnen uw organisatie handen en voeten aan uw strategie en visie?
Meer weten?


MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Steeds meer organisaties communiceren over MVO. MVO wordt in bijna elke grote onderneming MVO inmiddels als taakgebied op directieniveau onderkend. Organisaties zien het belang van duurzaam ondernemen, krijgen vragen van ketenpartners, maar weten niet goed hoe hieraan invulling te geven, passend op de eigen specifieke situatie. Hoe geeft uw organisatie invulling aan MVO?
Meer weten?


Kwaliteit, productiviteit en productveiligheid
Organisaties willen zichzelf meer onderscheiden door klantgericht te werken. Daarnaast wordt de van toepassing zijnde regelgeving steeds uitgebreider. Om naleving van wet- & regelgeving en uw eigen doelstellingen te realiseren is het belangrijk dat de basisprocessen in de organisatie zijn geborgd. De inrichting van kwaliteitsmanagement zorgt voor duidelijkheid in uw interne organisatie, garandeert een logische structuur voor het beheer van uw organisatie en draagt bij aan productiviteitsverbetering.
Meer weten?


Arbeidsomstandigheden en veilige werkomgeving
Jaarlijks overlijden in Nederland 120 mensen aan de gevolgen van bedrijfsongevallen, raken 3.500 mensen zwaargewond en zijn er 120.000 gewonden te betreuren. Ernstige ongevallen leiden veelal tot ernstige continu´teitsrisicoĺs voor uw organisatie, naast het persoonlijk drama voor het slachtoffer, wat men uiteraard had willen voorkomen.
Heeft u uw arbeidsbeleid volledig ingericht, is uw werkomgeving veilig ingericht?
Meer weten?


Milieuzorg en energiemanagement
Kent u de milieurisico's en het energieverbruik van uw bedrijfsproces? Voldoet u aan uw milieuwetgeving, ook aan de Europese Energy Efficiency Directive wetgeving (EED)die vanaf 5 december 2015 mogelijk voor u verplicht is? Voldoet u aan de EPA-U eisen van de European Performance Building Directive (EPBD) voor uw kantooromgeving? Heeft uw organisatie ook in de toekomst voldoende aanvoer van grondstoffen voor de continu´teit van uw bedrijfsproces?
StenVi Advies ondersteunt u om deze thema's en de milieurisico's van uw bedrijfsprocessen te beheersen en de continu´teit van uw organisatie te waarborgen.
Meer weten?


Verduurzaming technische omgeving
Organisaties die bezig zijn met duurzaamheid en MVO in hun organisatie kijken ook naar verduurzaming van de technische omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw gebouwen, uw mobiliteit en procesuitvoering. StenVi Advies kan u hierbij van dienst zijn in samenwerking met haar partners. Meer weten?


Verduurzaming producten- & dienstenportfolio
Duurzame organisaties onderzoeken ook de mogelijkheden voor verduurzaming van haar producten en diensten. StenVi Advies beschikt over de kennis en ervaring om uw organisatie hierbij te ondersteunen in samenwerking met haar partners.
Meer weten?