MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Steeds meer organisaties communiceren over MVO. MVO wordt in bijna elke grote onderneming MVO inmiddels als taakgebied op directieniveau onderkend. Steeds meer organisaties zien het belang van duurzaam ondernemen, krijgen vragen van ketenpartners voor bijvoorbeeld een Carbon Footprint, maar weten niet goed hoe hieraan invulling te geven, passend op de eigen specifieke situatie.

Hoe geeft uw organisatie invulling aan MVO?
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is de manier waarop uw organisatie invulling geeft aan de belangen van al uw stakeholders. Naast de financiele focus verwachten stakeholders ofwel belanghebbenden transparantie over de keuzes die organisaties maken in hun beleid en op welke wijze resultaten worden gerealiseerd.StenVi Advies kan uw organisatie daarbij begeleiden. Het doel van de advisering is te helpen resultaatverbetering en een betere marktpositionering te bereiken voor zowel de korte als lange termijn. Duurzaam ondernemen vanuit een integrale aanpak en transparantie vormt hierbij de basis.

Wij gebruiken daarbij instrumenten zoals de ISO 26000, het Green House Gas protocol, de CO2 prestatieladder versie 3.0, de MVO prestatieladder. Maar ook instrumenten specifiek gericht op thema's zoals bijvoorbeeld Lean and Green voor mobiliteit en de ISO 9001:2015, de ISO 14001:2015 en de nieuwe ISO 45001:2015 (veiligheidsmanagement) met de nieuwe HLS (High Level Structure) structuur voor verdere professionalisering van uw organisatie en aansluiting van certificaten. Deze instrumenten kunnen als organisatie ontwikkeltool worden toegepast en eventueel kan uw organisatie indien gewenst hiervoor een onafhankelijke certificering of award verkrijgen.

Wij begeleiden organisaties bij het inrichten van de dialoog met ketenpartners, ondersteunen het onderzoek voor verduurzaming van de organisatie en product portfolio en ondersteunen marketing en commercie bij de duurzame positionering van de organisaties.

Ook organiseren wij regelmatig workshops voor organisaties die willen starten of zijn begonnen met de inrichting van hun MVO beleid en hierbij een praktische en snelle ondersteuning willen hebben. In de workshop werken we onder andere de Carbon Footprint voor uw organisatie uit. Wilt u meer weten over onze aanpak of onze workshops? Vul uw gegevens in op onze contactpagina.

Terug naar Diensten