Milieuzorg en energiemanagement
Kent u de milieurisico's en het energieverbruik van uw bedrijfsproces?
Voldoet u aan uw milieuwetgeving?
Heeft uw organisatie ook in de toekomst voldoende aanvoer van grondstoffen voor de continuďteit van uw bedrijfsproces?
In de maatschappij is steeds meer aandacht voor het milieu. Natuurrampen en klimaatveranderingen laten duidelijk de snel stijgende invloed van de mens op het milieu zien. Grondstoffen worden schaarser en vormen een bedreiging van de huidige levensstandaard in de toekomst. Ook de voor volgende generatie is actie daarom noodzakelijk en steeds meer organisaties zien het belang. Op Europees niveau is daarom in 2012 de European Energy Directive (EED) aangenomen. Naleving van deze richtlijn is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. U bent verplicht een energie-audit voor uw onderneming uit te voeren en energiebesparing maatregelen te nemen. De EED is vanaf december 2015 van kracht. De regeling wordt gehandhaafd door de lokale overheden in combinatie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en inmiddels ondersteund met verschillende middelen (tools, financiering, etc.) om de verduurzaming transitie te ondersteunen.

StenVi Advies ondersteunt organisaties om de milieurisico's van de bedrijfsprocessen te beheersen. Milieu- en energiezorg bieden vaak goede mogelijkheden voor kostenbesparingen. Instrumenten zoals de ISO 14001 en de EMAS (milieumanagement), de ISO 50001 (energiemanagement), de nieuwe CO2 prestatieladder versie 3.0, de uitvoering van energie-audits en energielabel onderzoeken (EPA-U) en de MJA 3 programma's van de overheid gebruiken wij om in organisaties de structurele verbeteringen te ondersteunen en te borgen in de bedrijfsprocessen. Onze medewerkers en partners zijn erkend energie adviseur, zoals geregistreerd op het Qbisnl kwaliteitsregister voor de bouw- & installatiesector in Nederland en kunnen daarom ook de EPA-U onderzoeken voor het energielabel uitvoeren.

Terug naar Diensten