Verduurzaming technische omgeving
Verduurzaming technische omgeving
Organisaties die bezig zijn met duurzaamheid en MVO in hun organisatie kijken ook naar verduurzaming van de technische omgeving. StenVi Advies kan u hierbij van dienst zijn in samenwerking met haar partners uw situatie in kaart te brengen en samen reducties te realiseren. Voorbeelden hierin zijn de verduurzaming van gebouwen, mobiliteit, ICT en procesuitvoering.

Een voorbeeld is duurzaam bouwen en renoveren. Dit is al bijna geen keuze meer, maar de enige wijze waarop we in de toekomst nog kunnen en moeten bouwen. De veranderende wereld, het klimaat en de schaarste aan grondstoffen zijn al voldoende redenen. Maar ook vanuit de financiŽle wereld is hiervoor steeds meer aandacht:
  • Duurzame gebouwen hebben een langere levensduur en behouden hierdoor beter hun waarde. Ze voldoen ook na lange tijd aan de eisen die gebruikers stellen, kunnen van functie veranderen en blijven esthetisch boeien;
  • Bij duurzaam bouwen wordt vanaf de ontwerpfase al gekozen voor duurzame materialen, energie-efficiency door het toepassen van schone energiebronnen en waterbesparing. Er wordt ook al rekening gehouden met hergebruik van de materialen na de sloop. Intelligente gebouw- en installatie concepten zorgen ervoor dat besparingen op energie- en watergebruik tot 50% kunnen oplopen: Duurzaam bouwen loont!
  • Verduurzaming van uw mobiliteit. Inzicht in de verbruiksgegevens van uw mobiliteit, de kenmerken van uw mobiliteit en inzicht in keuzes resulteert in bewustwording, minder brandstofverbruik per mobiliteitskilometer en daling van uw bedrijfskosten. Met partners hebben we de mogelijkheden om u de inzicht en de middelen aan te reiken om uw mobiliteit te verduurzamen.
  • Een ander voorbeeld is de verduurzaming van uw ICT. De ICT infrastructuur binnen organisaties bepaalt voor veel organisaties 10-30% van het totale elektraverbruik. Ook constateren we een toenemende behoefte naar meer bereikbaarheid en koppeling van informatiesystemen aan social media. Green ICT, multi media bereik en energiebesparing gaan hierbij hand in hand.

StenVi Advies kan u in samenwerking met haar partners begeleiden in het verduurzamen van uw technische omgeving, bijvoorbeeld uw gebouw en uw technische infrastructuur, uw ICT en communicatiesystemen (green ICT), advies over verlaging van het energieverbruik, LED verlichting, duurzame energie en duurzame energie-opwek bijvoorbeeld zonnepanelen, het machinepark en uw mobiliteit. Waar van toepassing kunnen we uw investeringstrajecten begeleiden, de aanvraag en afronding van subsidies voor energiebesparing voor u verzorgen en indien nodig gecertificeerde GPR berekeningen en - toetsen opstellen. In combinatie met haar partners begeleidt StenVi Advies ook de implementatie van green ICT binnen organisaties.
Terug naar Diensten