Verduurzaming producten- & dienstenportfolio
Organisaties die bezig zijn met duurzaamheid en MVO onderzoeken ook mogelijkheden voor verduurzaming van producten en diensten. StenVi Advies beschikt over de kennis en ervaring om uw organisatie hierbij te ondersteunen in samenwerking met haar partners.

De internationaal erkende methode om de mogelijkheden voor verduurzaming van uw portfolio in kaart te brengen, is de LCA analyse. LCA (life cycle Analysis / levenscyclus analyse) beoordeelt de aspecten van uw product of dienst in alle fasen van product/ dienst:
 • grondstofwinning,
 • pre-fabricage,
 • fabricage en montage,
 • gebruik,
 • onderhoud en
 • afdankfase.

  Voorbeelden van het gebruik van deze analyse zijn bijvoorbeeld de ketenanalyses als onderdeel van de nieuwe CO2 prestatieladder versie 3.0. Op basis van goed onderzoek en een uitgekiende reductiestrategie ontstaan nieuwe innovatiemogelijkheden voor organisaties, voor de eigen organisatie en/of middels co-creation met ketenpartners.

  StenVi Advies kan u begeleiden in het positioneren en verduurzamen van uw product- en dienstportfolio. Graag lichten wij u onze aanpak en referenties toe.
 • Terug naar Diensten