StenVi Advies start een nieuwe serie MVO workshops!
StenVi Advies begint opnieuw met de workshop MVO - CO2 footprint. Omdat steeds meer gemeenten starten met de CO2 prestatieladder, neemt ook de vraag naar opleiding en kennis over de CO2 prestatieladder toe. Naast de kennis en vaardigheden over MVO, de CO2 prestatieladder en de relaties met de Europese milieuwetgeving en de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2018 levert de workshop ook een goede, eventueel geverifieerde, Carbon Footprint rapportage op voor uw organisatie. Daarmee kan uw organisatie verder en u onderscheidend kunt zijn bij uw klanten - zonder directe ondersteuning of noodzaak voor certificering. Ook medewerkers van gemeenten kunnen in deze workshop deelnemen. Meer weten over de workshop? Vul dan nu uw gegevens in op het contactformulier of mail ons! U ontvangt direct onze digitale folder en we maken voor u een voorstel op maat, zodat u voldoende voorbereidingstijd heeft voor de workshop! Deze workshop is ook opgenomen in OTIB beroepsopleidingen etalage waar u ook meer informatie over deze workshop kunt vinden. >naar contactformulier
StenVi Advies organiseert opnieuw de MVO workshop op 20 september a.s.!
StenVi Advies organiseert op 20 september a.s. opnieuw de workshop MVO. Naast de kennis en vaardigheden over MVO, de CO2 prestatieladder en de relaties met de Europese milieuwetgeving, zoals de EED en EPBD, en de nieuwe ISO 9001:2015 levert de workshop ook een goede, eventueel geverifieerde, Carbon Footprint rapportage op voor uw organisatie. Daarmee kan uw organisatie verder en u onderscheidend kunt zijn bij uw klanten - zonder directe ondersteuning of noodzaak voor certificering. Meer weten over de workshop? Vul dan nu uw gegevens in op het contactformulier of mail ons! U ontvangt direct onze digitale folder en we maken voor u een voorstel op maat, zodat u voldoende voorbereidingstijd heeft voor de workshop! Deze workshop is nu ook opgenomen in OTIB beroepsopleidingen etalage waar u ook meer informatie over deze workshop kunt vinden. >naar contactformulier
EED audit verplichting of EPA-U label nodig voor uw kantoor?
Na de recente publicaties over de EED (European Energy Directive) en de EPBD (European Performance Building Directive), Europese wetgeving waaraan ieder bedrijf met meer dan 250 medewerkers aan moet voldoen, merken we dat er grote behoefte is aan duidelijkheid. Mogen wij u helpen? Graag komen we met u in gesprek en laten we u zien op welke manier uw eigen strategie op effectieve wijze wordt gekoppeld aan de verplichtingen vanuit de milieuwetgeving. Meer weten? Vul dan s.v.p. nu uw gegevens in op het contactformulier, mail ons of doe mee aan de komende workshop.
Handboek versie 3.0 en de impact van een MVO beleid voor uw organisatie
Op 10 juni 2015 heeft SKAO de nieuwe versie 3.0 van het handboek CO2 prestatieladder en op 1 oktober 2015 de maatregellijst gepubliceerd. Wij hebben de wijzigingen en de belangrijkste inhoudelijke verschillen voor uw organisatie uitgewerkt in een overzicht en bijbehorende memo eisen internetpublicatie. Wilt u weten wat de CO2 prestatieladder kan betekenen voor uw organisatie? Vul dan nu uw gegevens in op het contactformulier of mail ons. U ontvangt het overzicht per mail en we komen graag met u in contact voor een intake!
Nieuwe workshops in het najaar!
In het najaar organiseren we weer de workshop MVO. We besteden daarbij ook uitgebreid aandacht aan de gevolgen van het handboek CO2 prestatieladder versie 3.0. Meer weten of alvast voorlopig inschrijven? Bel ons of schrijf u in voor onze workshop op de pagina contact!
Handboek CO2 prestatieladder versie 3.0 is gepubliceerd!
Vandaag, 10 juni 2015 is het nieuwe handboek versie 3.0 gepubliceerd. Meer weten? Bel ons of schrijf u in voor onze workshop op de pagina contact!
2e helft 2016 starten of verder met MVO? Neem deel aan onze workshop MVO prestatieladder - ISO 26000!
Vanuit onze doelgroepen merken we in toenemende mate dat organisaties vervolgstappen willen maken en MVO strategisch en in de volle breedte voor alle thema's in de organisatie willen verankeren. Voorbeeldsuccessen zoals Gulpener deze week met de MVO Nederland award (onze felicitaties!) laten de mogelijkheden van MVO zien. StenVi Advies organiseert daarom het hele jaar vanaf januari 2015 een nieuwe workshop: implementatie MVO met de MVO prestatieladder en de ISO 26000. In deze workshop gaan we in wat MVO betekent voor uw organisatie vanuit alle 36 MVO thema's en werkt u onder begeleiding vanuit uw eigen strategie & visie aan uw eigen actieplan voor implementatie. De workshops zullen op meerdere locaties worden gegeven bij voldoende deelname, zodat u deze workshop in uw omgeving kunt volgen. De deelnamekosten voor deze workshop zijn 695 euro excl. BTW inclusief voorbereiding, templates en lunch, koffie, thee. Meer weten over de workshop? Vul dan nu uw gegevens in op het contactformulier of mail ons en u ontvangt per omgaand onze digitale folder van deze workshop en uw voorlopige reservering!
StenVi Advies organiseert nieuwe MVO workshops!
Na de workshop in september starten we begin 2016 weer met een nieuwe cyclus workshops MVO. In deze workshops krijgen deelnemers een verkorte opleiding MVO, helpen we de betrokken organisaties met de start of structurering van hun MVO beleid gekoppeld aan de eigen strategie & vise en besteden we aandacht aan de nieuwste versie van de CO2 prestatieladder. Naast de kennis en vaardigheden levert de workshop ook een goede, geverifieerde, Carbon Footprint rapportage op voor uw organisatie. Afhankelijk van uw branche kan de opleiding deels gefinancierd worden uit het scholingsfonds van de branche. De workshops worden op meerdere locaties gegeven, waarbij zoveel als mogelijk wordt gekeken naar de locatie van deelnemers en betrokken ketenpartners. Onze locaties zijn Doorwerth, Amersfoort en Zoetermeer. Meer weten over de workshop? Vul dan s.v.p. nu uw gegevens in op het contactformulier of mail ons en u ontvangt direct onze digitale folder en een voorstel op maat.
HLS (High Level Structure) structuur en de nieuwe ISO 9001:2015
De nieuwe ISO 9001:2015 komt eraan! Een van de belangrijkste verbeteringen is de nieuwe opzet van deze norm volgens HLS (High Level Structure) structuur. StenVi Advies adviseert u graag over deze nieuwe ontwikkelingen, de nieuwe ISO 9001:2015 en welke voordelen die deze nieuwe structuur heeft voor uw organisatie. Meer weten? Vul dan s.v.p. nu uw gegevens in op het contactformulier of mail ons voor een oriënterend gesprek.
StenVi Advies verzorgt presentatie voor programma MVO loont, netwerk Gelderland.
MVO, ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, iedereen praat er over maar wat is het eigenlijk precies? Hoe kun jij dit toepassen in jouw bedrijf? Netwerk Gelderland organiseert in samenwerking met StenVi Advies een themaavond van het programma MVO loont. Het wordt een inspirerende avond met informatie en concrete ideeën die goed zijn voor omgeving, mensen en voor je portemonnee! >Lees meer
Veel energiebesparing mogelijk bij uitvoering Wet milieubeheer door gemeenten
Als gemeenten de bestaande milieuregelgeving beter uitvoeren, kan jaarlijks een zeer forse energiebesparing van 58 tot 94 PJ worden gerealiseerd, een hoeveelheid die overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. Dat blijkt uit een update van het onderzoek ‘Energiebesparing via de Wet Milieubeheer’ van CE Delft.
>Lees meer
Veilige werkomstandigheden:
Onderzoek wijst uit: een iPad in het onderwijs is niet altijd veilig
In de periode januari tot mei 2013 is door StenVi Advies een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsaspecten en fysieke belasting die ontstaat bij het gebruik van ICT middelen, bijvoorbeeld de iPad, laptops en PC's in het primair onderwijs. Het onderzoek laat zien dat maatregelen noodzakelijk zijn wanneer iPad's continu tijdens de leerdag door kinderen of leerkrachten worden gebruikt.
Het volledige rapport is hier gratis te downloaden en te gebruiken voor publicatie mits voorzien van bronvermelding:
Onderzoeksrapport Fysieke belasting personal ICT primair onderwijs

RSS feed MKB Servicedesk: Helpdesk voor ondernemers, starters en zzp-ers
RSS feed MVO Nederland